Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) 2)zostałem poinformowany, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-
478), Aleje Ujazdowskie 28.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ore.edu.pl
3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji w Serwisie http://adaptacje.ore.edu.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia działania Serwisu lub wycofania udzielonej zgody.
5) Wiadomo mi iż posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6) Mam również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) W odniesieniu do moich danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą one również profilowane.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu rejestracji konta użytkownika w Serwisie.