Zobacz większe

NASZA SZKOŁA KL.3 cz. 4 SPE

Nowy produkt

0,00 zł brutto

Opis

Wydawnictwo MEN
Autor Maria Lorek, Monika Zatorska
Numer dopuszczenia MEN art. 22c ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
Rodzaj adaptacji uczniowie ze SPE
Klasa Klasa III szkoły podstawowej