Zeszyt kart pracy cz.1 Zobacz większe

Zeszyt kart pracy cz.1

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

0,00 zł brutto

Opis

Autor adaptacji UW