Język polski na plus część 2 Zobacz większe

Język polski na plus część 2

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją  służące utrwalaniu wiedzy o języku 

0,00 zł brutto

Opis

Autor Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski
Autor adaptacji UW Pracownia Lingwistyki Migowej