Język polski na plus klasa 2  część 3 Zobacz większe

Język polski na plus klasa 2 część 3

Materiały ćwiczeniowe służące utrwalaniu wiedzy o języku polskim
Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności
w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

0,00 zł brutto

Opis

Autor Emilia Danowska-Florczyk Piotr Mostowski
Autor adaptacji UW Pracownia Lingwistyki Migowej