Zeszyt kart pracy. Klasa 2 część 1 Zobacz większe

Zeszyt kart pracy. Klasa 2 część 1

Zeszyt kart pracy. Klasa II. Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających
trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1

0,00 zł brutto

Opis

Autor Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Justyna Fortuna, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek.
Autor adaptacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej